ODACIA CONSEIL

אודסיה – חברת ייעוץ שיווקי והקמת קורסים דיגיטליים, הדרכות ושיווק באינטרנט. אודסיה היא חברה צרפתית שממוקמת בפריז ויש לה לקוחות בכל העולם. משמעות השם  ODACIA  היא "תעוזה" והמיתוג משקף את התעוזה ופריצת הדרך שעושה החברה בתחומי הייעוץ השיווקי והשיווק הדיגיטלי. בעלת החברה, פריסיל מאהה, איפשרה לי להעביר דרך שפת המיתוג את הייחוד והתעוזה שלה ואהבה את העיצוב שמשקף זאת.
אין תענוג גדול מזה