MAXIMUM– מקסימום בהשמת אקדמאים

תהליך מיתוג למקסימום – חברה להשמת אקדמאים.
שלב הראשון: אפיון המותג: הגדרת קהל היעד, המענה המדויק ל"כאב" שלו (בידול) אסטרטגיית המותג  – ורק כשהכל ממוקד, מזוקק ומדויק עוברים לשלב השני:  בניית שפת המיתוג: ארט + קופי-שם לחברה + כתיבה שיווקית
סיימנו ולשלב השלישי, המתמשך והחשוב: הטמעת המותג