Key Market - הקמה, תכנון וניהול השיווק והמכירות

החלק הגרפי בתהליך המיתוג מתחיל כמעט תמיד בעיצוב לוגו.
לפני תחילת העבודה לומדים לעומק את הלקוח ואת העסק שלו, המסרים והערכים המרכזיים, קהל היעד, הבידול, המיצוב, והמתחרים.
הלקוח מקבל שאלון מיתוג המותאם אישית לעסק, ולאחר מענה על השאלון אנחנו מתחילים בהכנת הסקיצות ללוגו.
הלוגו משקף את מהות העסק ותדמיתו ולכן הוא חשוב מאד ויש לו גם ערך רגשי עבור הלקוח. התהליך מצריך הבנה, אמפתיה, ויכולת לקלוט את הלקוח, ולהגיע ללוגו סופי שהלקוח יאהב ויתגאה בו.
בלוגו שעוצב עבור טלי בהט -KEY 2 MARKET מוטמעים כמה מסרים,
מהם לדעתכם ?