GAMEIT – חדר בריחה

איך ממתגים חדר בריחה ייחודי, מפתיע ומסתורי?
מאתגר ומהנה גם יחד לקבל פרויקט כזה שהוא עצמו כל כך יצירתי, מרתק ומושקע בכל הרמות – רעיונית, לוגית וטכנולוגית.